Zarząd Stowarzyszenia JOJJ

Prezes Stowarzyszenia Jeleniogórski Okręg Ju Jitsu
Bołociuch Mirosław

Wice Prezes Stowarzyszenia Jeleniogórski Okręg Ju Jitsu
Kotarba Emilia

Komisja Rewizyjna
Figacz Marek
Grzenkiewicz Justyna
Morek Grzegorz

Komisja Egzaminacyjna
Bołociuch Mirosław
Hałka Alicja
Rzeszut Roman