Oświadczenie Zarządu WJJF w sprawie logo federacji

Zarząd WJJF (ang. World Ju Jitsu Federation), organizacja non-profit, informuje, że logo WJJF jest znakiem zastrzeżonym i chronionym prawnie w całej Europie. Logo WJJF zostało zarejestrowane pod numerem 014590566. Rejestracja jest ważna w odniesieniu do książek, czasopism, kart pocztowych, przewodników, zdjęć, materiałów dydaktycznych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, szkoleń, imprez sportowych i kulturalnych. Oznacza to, że WJJF wraz z partnerami, ma wyłączne prawo do wykorzystywania logo. W przypadkach użycia logo WJJF bez wyraźnej pisemnej zgody Zarządu WJJF, mającego siedzibę w The Clark Centre, Barlows Lane, Liverpool L9 9EH, zostaną podjęte działania prawne wobec organizacji lub osoby fizycznej, która reprezentuje daną organizację.