O nas

Czym się zajmujemy?

Ju Jitsu ( jap. 柔術 ) jest japońską sztuką walki stworzoną przez feudalnych samurajów do samoobrony. Jako taka sztuka walki jest bardzo wszechstronna i daje osobom, które ją uprawiają, szerokie możliwości rozwoju. Z nurtu tradycyjnego Ju Jitsu, którym się zajmujemy, wywodzą się z popularne na całym świecie: Aikido i Judo.

W dzisiejszych czasach mistrzowie i szkoły Ju Jitsu w równym stopniu jak na nauczanie technik sztuki walki, kładą nacisk na nauczanie kanonu zachowania i zasad fundamentalnych dla tej sztuki walki. Zasady te są uniwersalne i bardzo poszukiwane w dzisiejszych czasach. Polegają one na:

 • logicznym myśleniu
 • konsekwentnym działaniu i wytrwałości w dążeniu do celu
 • pozbyciu się agresji oraz szacunku dla ludzi i czynieniu dobra sobie nawzajem
o_nas_kolumna_1_350px
Dzięki wytrwałości w kanonie Ju Jitsu rozpoczęła się droga mistrza Mirosława Bołociucha. Efektem podążania tą drogą i nauczania innych, było budowanie organizacji społecznej, która ostatecznie przeobraziła się w stowarzyszenie o nazwie Jeleniogórski Okręg Ju Jitsu.

Historia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie o nazwie Jeleniogórski Okręg Ju Jitsu jest kontynuacją działalności będącego już wcześniej na rynku OŚRODKA SPORTÓW WALKI JU JITSU. Ośrodek ten podczas swojej długoletniej działalności otrzymał najwyższą rangę jaką jest centrum o nazwie Sudeckie Centrum Ju Jitsu.

Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg Ju Jitsu przejmujące działania Sudeckiego Centrum Ju Jitsu ma w swoich szeregach bardzo utalentowaną młodzież, która cały czas zdobywa laury na różnych zawodach o randze Mistrzostw Polski oraz randze międzynarodowej.

Stowarzyszenie nabrało mocy prawnej w dniu 16.07.2014 roku. Cele jakie ma postawione stowarzyszenie to przede wszystkim rozwijanie pozytywnych postaw oraz kultury fizycznej u dzieci i młodzieży. Pozyskiwane przez Stowarzyszenie środki służą do realizacji zadań polegających między innymi na pomocy dzieciom oraz młodzieży z rodzin ubogich, umożliwienie im udziału w zajęciach poza szkolnych, a także w obozach i zgrupowaniach, podczas przerw szkolnych jakimi są ferie zimowe i wakacje letnie. Pozyskane fundusze umożliwiają też zakup niezbędnego sprzętu, odzieży i innych akcesoriów pozwalających na udział w zajęciach i zawodach.

Od 1 marca 2016 roku Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg Ju Jitsu został członkiem Światowej Federacji Ju Jitsu WJJF (ang. World Ju Jitsu Federation). Pierwszymi efektami współpracy Jeleniogórskiego Okręgu Ju Jitsu z WJJF był udział przedstawicieli naszego Stowarzyszenia na Seminarium w Liverpoolu, zorganizowanym przez WJJF z okazji obchodów 40-lecia powstania tej organizacji, oraz wizyta we wrześniu 2016r. wysokiej rangi przedstawicieli WJJF w naszym DOJO w Jeleniej Górze, podczas której treningi dla naszych podopiecznych poprowadzili Mistrzowie z Anglii, Belgi, Włoch i Rosji.

Certyfikat potwierdzający przynależność Stowarzyszenia Jeleniogórski Okręg Ju Jitsu do Światowej Federacji Ju Jitsu WJJF:
o_nas_kolumna_2

Cele Stowarzyszenia

 • popularyzacja Ju Jitsu i kultury japońskiej oraz zdrowego trybu życia
 • prowadzenie zajęć Ju Jitsu dla dzieci młodzieży, kobiet i mężczyzn, osób starszych na terenie działania
 • organizowanie konsultacji, warsztatów, seminariów
 • organizowanie zawodów sportowych, pokazów, obozów sportowo-rekreacyjnych
 • organizowanie kursów samoobrony dla społeczeństwa, grup zawodowych i instytucji
 • organizowanie kursów instruktora Ju Jitsu
 • zakładanie sekcji w miejscowościach w których jest zapotrzebowanie na Ju Jitsu
 • reprezentowanie jako „Lokalna Grupa Działania”, grup, sekcji, klubów będących członkami oraz sympatykami naszego ośrodka
 • pozyskiwanie środków finansowych i materialnych w celu zabezpieczenia w/w celów
 • zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych w sporcie
Obecnie w sekcjach naszego stowarzyszenia regularnie ćwiczy ponad 100 osób. Każdy miłośnik sztuk walki na pewno znajdzie tutaj coś dla siebie.

Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg Ju Jitsu realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie stałych grup ćwiczących
 • naukę sztuki walki Ju Jitsu
 • kursy samoobrony
 • zawody sportowe
 • zgrupowania sportowo – rekreacyjne
 • konsultacje specjalistyczne, seminaria regionalne, ogólnokrajowe i międzynarodowe
 • akademie malucha
 • uczestniczenie w imprezach organizowanych przez inne organizacje o podobnym profilu działania