Pełnomocnik do spraw rozwoju stowarzyszenia, 1 DAN nadany z ramienia Polskiego Związku Ju Jitsu.

Uprawnienia: