Pełnomocnik do spraw rozwoju stowarzyszenia, 2 KYU.

Uprawnienia: